بازی پوکر-قوانین مشترک اوماها و هولدم پوکر

 بازی پوکر با دست كامل برگه ها (٥٢كارت) بازي ميشه  و تعداد نفراتي كه ميتونن بازي كنن از دو تا ده نفر هست اما در تورنومنت ها متفاوت و تعداد بيشتري در ميزهاي مختلف به صورت گروهي باز ميكنن.

دیلر به چه کسی گفته می شود؟

قبل شروع بازی پوکر بايد يك نفر به عنوان ديلر انتخاب بشود كه پخش كردن كارتها رو بر عهده بگيره البته در بازي انلاين به اين صورت نيست براي پخش کارتها سایت به صورت رندوم و خودکار دست هارو پخش میکنه و بلایندها هم مشخص می شوند.

بلایندها کی  هستند؟ 

به دو نفر سمت چپ دیلر بلایند ها گفته ميشود (Blind)،نفر اول بلایند كوچك (small blind) و به نفر دوم بلایند بزرگ(big blind) گفته ميشود.

بلایند بزرگ و كوچك بايد براي شروع بازي پوکر بايد شرط اجباري وارد زمين كنن كه big blind دوبرابر small blind شرط وارد بازي كند.

البته توجه داشته باشيد كه بعد اتمام هر دست دكمه دیلر از سمت عقربه ساعت به نفر بعدي داده ميشه كه همه به صورت عادلانه بلايدر و دیلر بشوند.

چيپ

چيپ ها یا ژتون ها در بازي حكم پول رو دارند و هر رنگ از انها يه مبلغ رو به ما نشون ميدن كه به صورت توافقي تعيين ميشه

كارتهاي شخصي

پس از پرداخت بلایندها هر بازيكن در هولدم پوکر دو كارت و در اوماها پوکر چهار کارت از دیلر ميگيرند،به انها كارت شخصي مي گويند.

فقط خود پلير ميتونه اونارو ببينه و اما روي ميز تا پنج كارت در روند بازي پوکر قرار ميگيره كه رو هستند و همه بازيكنان ميتوانند انها رو ببينند و دست خود را به بهترين حالت ممكن شكل بدند.

فلاپ

كارتهاي رو ميز يا تيبل كه ٣كارت همزمان رو میشود یا روی میز قرار میگیرد را فلاپ گفته می شود.بعد از ديدن اين سه كارت هر بازيكن نصبت به كارتهاي دست خود تصميم به شرط بندي ميگيرن كه يك دور است.

ترن (turn)

بعد از گذشت يك دست كارت چهارم،ترن روي ميز مياد بعد از فلاپ وقتی روند شرط گذاری طی بشود. به تک کارتی که رو میشود ترن (turn) گفته میشود.

ریور(River)

بعد از روند بازی و شرط گذاری ها اخرین کارت که توسط دیلر رو میشود ریور گفته می شود

فهرست